Begunstigers

OOK IETS VOOR U?

    SSM is hét platform waar verschillende disciplines uit de retailsector samenkomen om kennis uit te wisselen en te netwerken. Op een lunchbijeenkomst, shopview, congres, bedrijfsbezoek of studiereis. Wij zijn alert op een goede balans tussen retailers, vastgoedpartijen en overige belanghebbenden.
      Wilt u ook begunstiger worden? Mail uw verzoek naar info@ssmretailplatform.com en dit wordt voorgelegd aan het bestuur.