Ons verhaal

Bestuur

  Mevr. J. van Hoof, Mirage Retail Groep, voorzitter
  Dhr. K. Taconis, CBRE Investment Management, vice-voorzitter
  Dhr. S.M. den Os , VanHaren, penningmeester
  Dhr. J. de Vreede, Redevco, secretaris
  Mevr. S.A.M. Kramers, BPD, uitvoerend secretaris
  Dhr. G. Zandbergen, Locatus
  Dhr. R. Zeedijk, Unifore
  Mevr. A. de Fouw, Bricks advocaten

SSM Retail Platform

SSM is hét platform waar verschillende disciplines uit de retailsector samenkomen. Voornaamste doelstelling is het vergroten en uitwisselen van kennis over ontwikkelingen in de retail(vastgoed)branche. Economische en technologische ontwikkelingen, retail trends en het allesbepalende consumentengedrag, worden op de voet gevolgd. Nationale en internationale retailers, de vastgoedmarkt en andere betrokken sectoren leveren aan dit proces een significante bijdrage.

Vanaf 1975 volgt SSM (Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling) alle ontwikkelingen die invloed hebben op de structuur en functie van winkelvoorzieningen in Nederland, maar zeker ook in het buitenland. Steeds meer partijen en belanghebbenden zijn betrokken bij de (her)ontwikkeling van winkelgebieden. Hierbij valt te denken aan de overheid, retailers, vastgoedontwikkelaars en -beleggers, en leisure-operators. Deze partijen stellen zich als doel tegemoet te komen aan de vraag van de consument. Het realiseren van een resultaat dat voor alle partijen bevredigend is, wordt steeds complexer. Bovendien zijn maatschappij én de detailhandelsmarkt volop in beweging.

SSM acht het dan ook belangrijk dat de betrokken professionele partijen regelmatig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Bij onze activiteiten gaat het zowel om kennis uitwisselen als netwerken.

Het programma voor 2024

6 februari ALV gecombineerd met bedrijfsbezoek Wereldhave (alleen begunstigers)
27 maart Lunchbijeenkomst, inclusief spreker
29 t/m 31 mei  Studiereis naar Porto
26 juni Netwerk BBQ (alleen begunstigers)
27 september Shopview Antwerpen (alleen begunstigers)
6 november Lunchbijeenkomst, inclusief spreker