BIJEENKOMSTEN

Lunchbijeenkomst ‘De voorspelbaarheid van de winkelmarkt’

Samenvatting

Locatie:Hotel/Restaurant Oud London
Woudenbergseweg 52
3707 HX Zeist
Datum: 08 mei 2014

 • Deel bijeenkomst

De dynamiek in de retailsector is enorm. Schaalvergroting (en –schaalverkleining), branchevervaging, internationalisering, multichannel, aanbodconcentratie, leegstand. We weten het allemaal. Onder invloed van deze en andere factoren nemen risico’s toe en worden investeringsbeslissingen complexer. Retailers, financiers, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en gemeenten worstelen meer en meer met de vraag hoe een bepaald winkelgebied zich in de nabije toekomst kan of zal ontwikkelen. Moet ik als retailer in dit gebied nu juist wel of niet een winkel openen? Ben ik als bank bereid deze retailer hierin te ondersteunen? Wil ik als belegger op deze locatie nu juist wel of niet binnen deze branche verhuren of wil ik het betreffende pand nu juist wel of niet verwerven of verkopen? En is het als gemeente nu juist wel of niet zinvol om in een bepaald winkelgebied of een bepaalde winkelstraat te investeren, of is herbestemmen eigenlijk de enige verstandige en kansrijke keuze? Veelal worden dergelijke keuzes gemaakt op basis van gevoel en ervaring. Maar zou het niet mede helpen om op basis van harde data tot dergelijke afwegingen te komen? Met andere woorden: in hoeverre geven behaalde resultaten uit het verleden garanties voor de toekomst?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Locatus, Insights for Action en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben zich gebogen over deze en andere, soortgelijke vragen en in anderhalf jaar tijd de Retail Risk Index ontwikkeld. Een model waarmee op basis van tien jaar data van Locatus en het CBS op pandniveau een betrouwbaar risicoprofiel is te geven voor 140.000 verkooppunten in Nederland.

Mattijn Bezemer geeft in zijn inleiding inzicht in de werking van de Retail Risk Index en in het bijzonder de wijze van totstandkoming van dit model. Een vergaand kijkje achter de (computer)schermen en de variabelen die uiteindelijk op pandniveau leiden tot de Retail Risk Index en de vier daarbij behorende deelindexen.

Na deze inleiding wordt de Retail Risk Index aan een kritische analyse onderworpen.  Een panel bestaande uit een retailer, een belegger en een financier zal onder leiding van Maarten Donkers ingaan op onder andere de volgende vragen. Hoe schatten wij de voorspellende waarde van de RRI in? Welk belang mogen wij hieraan hechten? Is de verwachting dat de markt ‘blind’  zal varen op de uitkomsten van de RRI? Zullen niet vooral de risico’s prevaleren bij het nemen van investeringsbeslissingen. En niet in de laatste plaats, bestaat er niet een erg groot risico voor een ‘self fulfilling prophecy’ bij een te stringente toepassing van de uitkomsten van de RRI? Ook is tijdens deze discussie ruimte voor een (of meerdere) praktijkcasus op aangeven van de aanwezigen.

Uw spreker en discussieleider:

– Mattijn Bezemer, Managing Partner Insights for Action
– Maarten Donkers, Hoofd Vastgoedmarktanalyse FGH Bank

Panel:

– Joost de Baaij, Senior Research Analist Syntrus Achmea Real Estate & Finance
– Frank van Sebille, Manager Vastgoed vanHaren Schoenen
– Philip Zwart, Commercial Director ING Commercial Banking Real Estate & Finance

Het bestuur van SSM Retail Platform heeft het genoegen u uit te nodigen voor een lunchbijeenkomst die zal worden gehouden op donderdag 8 mei 2014 in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52 te Zeist.

 

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.


  programma

  10.30 uur Ontvangst met koffie
  11.15 uur Opening door Jan Kamp, voorzitter SSM Retail Platform
  11.20 uur Inleiding op het thema door Mattijn Bezemer
  12.00 uur Paneldiscussie en praktijkcasus onder leiding van Maarten Donkers
  12.40 uur Afsluiting door Jan Kamp
  12.45 uur Aperitief en lunch
  14.00 uur Einde bijeenkomst

  kosten

 • De kosten bedragen € 225,– per persoon, exclusief BTW. In dit bedrag is begrepen koffie, aperitief en lunch. Deelname voor begunstigers van SSM Retail Platform is tot maximaal 2 personen gratis.

  AANMELDEN:

  Via de per post toegestuurde antwoordkaart of via de roze knop ‘Aanmelden’ rechtsboven kunt u zich tot en met maandag 5 mei aanstaande voor deelname aan de bijeenkomst aanmelden. Na aanmelding ontvangt u de bevestiging met de routebeschrijving naar Hotel Restaurant Oud London, alsmede de factuur.

  ANNULEREN:

 • Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot en met dinsdag 6 mei 2014 daarna zijn de deelnemingskosten volledig verschuldigd

Inschrijven

Activiteit: Lunchbijeenkomst 'De voorspelbaarheid van de winkelmarkt'

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.