BIJEENKOMSTEN

Lunchbijeenkomst ‘Benchmark in servicekosten’

Samenvatting

Locatie:Hotel/Restaurant Oud London
Woudenbergseweg 52, Zeist
Zeist
Datum: 06 maart 2014

 • Deel bijeenkomst

Inzicht in servicekosten is het begin van beheersing en begrip en benchmarking daarmee een vurige wens van alle betrokkenen. Sinds het ontstaan van planmatig ontwikkelde winkelcentra zijn de servicekosten sluitpost van ontwikkelaar tot huurder. Dit zou echter zeker niet zo moeten zijn. Servicekosten zijn immers veel meer dan alleen sluitpost. Niet alleen maken deze kosten deel uit van de huisvestingslasten van huurders, ook de kwaliteit en de transparantie in opzet en verrekening dienen meer aandacht te krijgen.

Al eerder is getracht, middels de Leidraad servicekosten Winkelcentra van IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland), RND (Raad Nederlandse Detailhandel) en Vastgoedmanagement Nederland en laatstelijk nog door Stichting Retail Belang, om dit onderwerp hoger op de agenda van alle betrokkenen te krijgen. Tot op heden bleven deze initiatieven echter zonder tastbaar resultaat. Het gevolg is dat huurders en verhuurders nog altijd in steeds heftiger discussies raken over de hoogte van de servicekosten en waarbij niet zelden de afrekening een veelvoud is van het aanvankelijk tussen partijen overeengekomen voorschot.

Om in deze kwestie een doorbraak te bewerkstellingen is WPM Retail, in overleg met de International Council of Shopping Centres (ICSC), overgegaan tot het opzetten van een benchmark. Deze benchmark kan het middel zijn om op objectieve wijze de servicekosten beheersbaar en transparant te maken.

Huub Snelders, directeur WPM Retail, initiatiefnemer van deze benchmark, zal samen met de speciaal hiervoor aangetrokken medewerker Michael Zwets een uiteenzetting geven over de benchmark, de aanleiding om deze op te zetten en de hobbels die moeten worden genomen om de servicekosten een volwaardig onderwerp te laten zijn bij de exploitatie van winkelcentra.

Michael Zwets is in 2013 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam op het onderwerp “Interne benchmarking van servicekosten in winkelcentra”. In november is Michael gestart met het opzetten van een Europese benchmark. Hiervoor heeft hij naast ICSC, RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) en Property Solutions UK meer dan 120 Europese bedrijven en instellingen benaderd om een basis te leggen voor deze benchmark. In zijn presentatie zal hij nader ingaan op de opzet van de benchmark.

Jac Bressers is Director Property Management bij Jones Lang LaSalle en daarnaast voorzitter van Vastgoedmanagement Nederland. VGM NL is de erkende gesprekspartner voor markt en overheid. Daarnaast faciliteert zij verdere professionalisering van de branche en integrale kwaliteitsverbetering van het vak, marktvergroting voor en dienstverlening aan haar leden. Als voorzitter van VGM NL leidt Jac het thema van deze lunchbijeenkomst in en treedt hij op als moderator tijdens de afsluitende discussie.

Het bestuur van SSM Retail Platform heeft het genoegen u uit te nodigen voor deze lunchbijeenkomst in Hotel Restaurant Oud London te Zeist.


  programma

  10.30 uur Ontvangst met koffie
  11.15 uur Opening door Jan Kamp, Voorzitter SSM Retail Platform
  11.20 uur Inleiding op het thema door Jac Bressers, Voorzitter Vastgoedmanagement Nederland
  11.25 uur Presentaties door Huub Snelders (directeur WPM Retail) en Michael Zwets (afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam op het onderwerp “Interne benchmarking van servicekosten in winkelcentra) over ‘Benchmark in servicekosten
  12.15 uur Discussie met de inleiders en de zaal onder leiding van Jac Bressers
  12.40 uur Afsluiting door Jan Kamp
  12.45 uur Aperitief en lunch
  14.00 uur Einde bijeenkomst

  kosten

 • De kosten bedragen € 225,- per persoon, exclusief BTW. In dit bedrag is begrepen koffie, aperitief en lunch. Deelname voor begunstigers van SSM Retail Platform is tot maximaal 2 personen gratis.

  AANMELDEN:

  Via de per post toegestuurde antwoordkaart of hier via de knop ‘RSVP/Aanmelden’ kunt u zich tot en met maandag 3 maart aanstaande voor deelname aan de bijeenkomst aanmelden. Na aanmelding ontvangt u de routebeschrijving naar Hotel Restaurant Oud London, alsmede de factuur.

  ANNULEREN:

 • Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot en met dinsdag 4 maart 2014 daarna zijn de deelnemingskosten volledig ver­schul­digd.