STUDIEREIZEN

Studiereis 2022: Parijs

Samenvatting

Locatie:

Datum: 18 tot 20 mei 2022

 • Deel bijeenkomst

  programma

  Het definitieve programma wordt in de komende tijd verder uitgewerkt en vastgesteld. Hoe dan ook zal als altijd sprake zijn van een grote diversiteit, met dit keer als thema’s Department Stores & High Streets en Repurposing & Redevelopment. Uiteraard zal ook weer ruim aandacht zijn voor cultuur en is er voldoende ruimte voor netwerkmomenten.

  Reisschema:

  • Heenreis: woensdag 18 mei Amsterdam – Parijs per TGV,
   vertrek 08.15 uur en aankomst 11.35 uur;
  • Terugreis: vrijdag 20 mei Parijs – Amsterdam per TGV,
   vertrek 17.25 uur en aankomst 20.44 uur.

  kosten

 • De kosten voor deze studiereis zijn vastgesteld op €1.595,– p.p. voor begunstigers en €1.795,– p.p. voor niet-begunstigers. In dit bedrag zijn begrepen:

  • retourticket Thalys;
  • alle (georganiseerde) vervoer ter plaatse;
  • verblijf in CitizenM Champs-Elysées;
  • alle maaltijden (met uitzondering van de eventuele vrije lunches);
  • reisdocumentatie;
  • reisbegeleiding ter plaatse.

  AANMELDEN:

   

  Hierbij geldt dat begunstigers van SSM Retail Platform voorrang genieten boven niet-begunstigers. Begunstigers hebben daarbij conform het Huishoudelijk Reglement recht op één gegarandeerde plaats. Ook voor niet-begunstigers geldt in eerste instantie dat wij één deelnemer per bedrijf kunnen accepteren. Deelname van een tweede persoon vanuit een organisatie is mogelijk, voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. Toewijzing geschiedt in dit geval door het bestuur. Het maximale aantal deelnemers bedraagt dit jaar vooralsnog 30.

  ANNULEREN:

 • In geval van annuleren van de reis tot en met 1 mei 2022 zal sprake zijn van annuleringskosten van €750,– per persoon. Wanneer na deze datum wordt geannuleerd zijn wij genoodzaakt de gehele reissom in rekening te brengen. Ditzelfde geldt indien en voorzover de reis door de deelnemer zelf danwel door het bestuur wordt geannuleerd vanwege een calamiteit ter plaatse, zonder dat sprake is van een negatief reisadvies en aldus door SSM Retail Platform aanspraak kan worden gemaakt op het calamiteitenfonds.

  Annulering van de reis kan uitsluitend schriftelijk geschieden en wel door een bericht te sturen aan Frank Braams bij GI Travel (frank.braams@gi-travel.nl).