STUDIEREIZEN

Studiereis Tokyo

Samenvatting

Locatie:

Datum: 14 tot 19 april 2015

 • Deel bijeenkomst

In 2015 bestaat SSM Retail Platform 40 jaar. Een mijlpaal! En, zoals u van ons gewend bent, laten wij een dergelijk feit niet onopgemerkt voorbijgaan. Bij een jubileumjaar past een jubileumreis. Een bijzondere, verre bestemming waar wij ons kunnen verbazen en waar al onze zintuigen weer eens flink worden geprikkeld. Waar nieuwe energie zich van ons meester maakt en onze horizon verder wordt verbreed. Om er vervolgens nog jaren met genoegen op terug te kijken en ons voordeel mee te doen in ons dagelijkse werk. Dit jaar gaat de studiereis dan ook naar een bijzondere bestemming… Tokyo. Deze reis, een lang gekoesterde wens voor velen, vindt plaats van dinsdag 14 tot en met zondag 19 april 2015. Deze reis in reeds volgeboekt.

 


  kosten

 • De kosten voor deze studiereis worden door het secretariaat geraamd op € 3.295,– per persoon. Voor niet-SSM begunstigers worden de kosten geraamd op € 3.495,– per persoon. In dit bedrag zijn begrepen:

  – retourvlucht (Amsterdam – Tokio)
  – alle vervoer ter plaatse
  – verblijf ter plaatse in het Hilton Tokyo
  – alle maaltijden (met uitzondering van eventuele vrije lunches)
  – uitgebreide documentatie
  – reisbegeleiding ter plaatse
  – alle excursies

  De definitieve reissom zal zo spoedig mogelijk worden vastgesteld en hierover krijgt u vanzelfsprekend te zijner tijd nog nader bericht. Voor alle deelnemers is standaard een Economy Class ticket geboekt. Het is echter mogelijk deze te ‘upgraden’ naar een Business Class ticket. Hierbij geldt op dit moment een toeslag van circa € 1.400,–. Een en ander is echter onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van definitieve reservering.

  Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door GI Travel.

  GI Travel is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

  Het reistechnische gedeelte van deze reis valt daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

  GI Travel is tevens aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR).

  Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds valt het reistechnische gedeelte van deze reis onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  1. (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit  niet volledig kunnen uitvoeren;
  2. de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

  AANMELDEN:

  Deelname is op persoonlijke uitnodiging en de uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Te allen tijde hebben begunstigers van SSM Retail Platform voorrang bij aanmelding.